Çap Ölçülərinin Prinsipləri

Çap ölçüləri sektorda tamamlanmaqda olan işlərin standartlaşdırılması üçün müəyyən edilmiş ölçülərdir. Ümumiyyətlə, çaplar bu ölçülərdən istifadə etməklə aparılır. Qlobal miqyasda qəbul edilmiş ölçmələrdən biri olan “Standart A” ölkəmizdə ən çox istifadə edilən ölçmə standartıdır. Dizaynınızı çap etməzdən əvvəl; Standart çap ölçüləri, çap qətnaməsi, düzgün yerləşdirmə kimi bir sıra parametrləri qiymətləndirmək lazımdır.

 

Əgər çap etməkdə yenisinizsə və haradan başlayacağınızı bilmirsinizsə, narahat olmayın. Biz sizin üçün çap ölçüləri üzrə əla bələdçi hazırlamışıq ki, çaplarınız ən yaxşı keyfiyyətdə çıxsın. Dizaynınızı çap etməzdən əvvəl iki amili nəzərə almalısınız: çapın ölçüsü və həlli. Bunlar dizaynınızın çapdan çıxdıqda aydın və aydın görünməsi üçün ən əsas parametrlərdir.

Çap növləri müxtəlifdir. Flayers və broşuralar çox faydalı marketinq vasitəsi ola bilər. Brendinizi tanıtmaq, menyunu çap etmək və ya ziyafət dəvətnamələrini hazırlamaq kimi layihələr üçün ilk növbədə dizaynlarınızın real kağızda necə görünəcəyi barədə dəqiq təsəvvürünüz olmalıdır.

 

Standart flayer A4 kağız ölçüsüdür. Böyük ölçüsü sayəsində çoxlu məlumat ehtiva edə bilər. Standart flayerlər; Menyu, məhsul siyahısı, təlim materialı kimi istifadə edilə bilər. Bundan bir qədər kiçik olan A6 ölçülü flayerlər də var. Bunların A4 formatında olduğu qədər məlumatı ehtiva etmək üçün yeri yoxdur. Poster çapları həm fərdi, həm də kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilə bilər. Siz afişaları çərçivəyə salıb daxili dizayn elementi kimi istifadə edə bilərsiniz. Üç fərqli afişa ölçüsü var: kiçik, orta və böyük. Bununla belə, nəzərdə tutulan istifadədən asılı olaraq, qeyri-standart xüsusi ölçülər də ola bilər.

Müasir cihazlar və onların ayrı-ayrı elementləri çox halda öz aralarında müxtəlif şəkildə birləşmiş böyük sayda hissələrdən ibarət olur. Əvvəllər sxemlərin elementlərini naqillərlə birləşmə metodları mexanikləşdirmədə çətinlik törədirdi və ona görə də kiçik məhsuldarlıqlı olurdular. Həm də montaj vaxtı müəyyən sərfetmə ehtimalı yaranırdı. Çap plataları və montajın tətbiq olunması cihazların və aparatlarının yığılma proseslərini mexanikləşdirməyə və avtomatlaşdırmağa imkan verir. Bu hal cihazların etibarlılığı, məhsuldarlığı artır və çəki-ölçü xarakteristikaları azalır. Çap platalarında bilavasitə sxemlərin ayrı-ayrı elementlərinin, yəni induktivlik sarğacların, qovşaqların, çevirgəclərin kontaktlarını və s.-ni yaratmaq mümkün olur.
Çap lövhəsi (ÇL) – deşikli, oyuqlu, kəsikli və cərəyankeçirici metal (keçirici) zolaq sistemli səthi izolyasiya əsasından ibarət olan məmulatdır ki, elektrik prinsipial sxemə uyğun olaraq İMS-in, ERE-in və funksional qovşaqların kommutasiyası, həmçinin yerləşdirilməsi üçün istifadə olunur. Praktiki olaraq elə bir aparat mövcud deyil ki, orada ÇL-in hər hansı bir növündən istifadə olunmasın.
Çap montajı – montajın elə bir üsuludur ki, burada elektron qovşaqlarının elementlərinin, həmçinin ekran da daxil olmaqla elektriki birləşdirilməsi çap naqillərinin köməyilə yerinə yetirilir. Çap naqili- keçirici konturda keçirici sahədir.
EA-da ÇL-i praktiki olaraq konstruktiv iyerarxiyanın bütün səviyyələrində iasifadə olunur. Sıfır səviyyəli modullarda mikroyığım və hibrid sxem qismində, birinci və sonuncu modullarda isə EA-ın və onun qovşaqlarının elektrik prinsipial sxeminə daxil olan bütün elementlərin elektriki və mexaniki birləşmələri əsas şəkilində tətbiq olunur.
Dövlət standartlarında ÇL-in aşağıdakı tiplərinə baxılır :
birtərəfli çap lövhəsi (BÇL) – bir tərəfində keçirici konturlarla yerinə yetirilən çap lövhəsidir ;
ikitərəfli çap lövhəsi (İÇL) – hər iki tərəfində keçirici konturlar və bütün tələb olunan birləşmələr yerinə yetirilən çap lövhəsidir ;
çoxqatlı çap lövhəsi (ÇÇL) – iki və ya daha çox keçiricili konturlu qatdan və onlar arasında tələb olunan birləşmələri yerinə yetirməklə izolyasiya materiallarının növbəli qatlarından ibarət olan çap lövhəsidir ;
elastik çap lövhəsi (EÇL) – elastik əsasdan ibarət olan çap lövhəsidir;
elastik çap kabeli (EÇK) – elastik əsasda yerləşmiş paralel çap naqillərinin sistemidir ;
elastik-sərt lövhə – sərt ÇL-i arasında birdən iyirmiyə və daha çox birtərəfli, çoxtərəfli elastik ÇL-ni birləşdirən lövhədir.

Əvvəlcədən çap edilmiş çap növü

Firmanızı, markanızı, məhsullarınızı hədəf kütlənizə tanıtmaq üçün ən təsirli tanıtım vasitələrindən biri çap məhsullarıdır. Çap xidmətləri şirkət və məhsulların tanıdılmasında böyük rola malikdir. Çap çeşidləri ilə siz istənilən tanıtım və uğurlu nəticəni əldə edə bilərsiniz. Bu çap çeşidlərinə vizitkalar, blanklar, lifletlər, bukletlər, kağız çantalar, dəftərxana ləvazimatları (bloknotlar, qələmlər, ajandalar və s.), broşurlar, qutular, banner vinil, torlu vinilin çapı poliqrafiya məhsullarına daxildir.

Hazırda poliqrafiya sahəsində istənilən say və çeşiddə çap məhsulları və çap materialları var. Onlar isə bir-birindən çox fərqlənir. Ekran çap sənayesində ən çox istifadə olunan çap materialları: – Kağız, Karton, Karton, Plastik Materiallar: Polivinilxlorid (PVC), Polistirol (PS), Polikarbonat (PC), Polietilen (PE), Polipropilen (PP), Polyester (PET) – Polietilentereftalat), Poliamid, Metal, Şüşə, Keramika və Tekstil materiallarından istifadə olunur. Çap üsulları çap olunduqları naxışa görə fərqlənir. Ən çox istifadə olunan çap üsulları; Yüksək çap (Tipoqrafiya), Düz çap (Ofset), İntaglio çap (Intaglio) və Ekran çapı (Ekran çapı).

Rəqəmsal diametr növü

Çap texnologiyalarında çox sayda avadanlığa və seçimə rast gələ biləcəksiniz. Çap məhsullarının keyfiyyəti isə avadanlıq və çap materiallarından asılıdır. Reklam olunan məhsulu və ya xidməti simvolizə edən vizualları istədiyiniz ölçülərdə dizayn etmək mümkünlüyü rəqəmsal çapı daha cəlbedici edir. Xüsusilə, hazırlanmış dizaynın görüntü keyfiyyəti baxımından rəqəmsal çapı hər sektorda qarşımıza çıxarır. Rəqəmsal çapın aşağıdakı növləri var:

 • Backlit
  • Banner
  • Fleks
  • Kətan
  • PVC
  • Setka
  • Banner
  • Setka vinil
  • Vinil çapı

 

Ofset çap sistemi dolayı çap sistemidir. Çap lövhəsi ilə kağız səthində birbaşa çap aparılmır. Çap boşqabındakı düz təsvir əvvəlcə əks istiqamətdə olan səthə köçürülür. Digər səthdəki tərs təsvir çap rulonu ilə basaraq birbaşa kağıza köçürülür. Ofset diametr növü çapın üsulundan asılıdır. Bu çap sistemində çap lövhəsi nə tipoda olduğu kimi hündür, nə də intagliodakı kimi içi boşdur. Düz çap sistemi var. Sistem mürəkkəblə suyun bir-birini itməsi prinsipi ilə işləyir və yağlı hissələr mürəkkəbi alır, suda nəm olan hissələr isə mürəkkəbi qəbul etmir. Ofset çap ən çox istifadə edilən çap texnikasıdır və qəzet və jurnallar həmişə bu texnika ilə çap olunur.

Geniş miqyaslı seçim və qiymət

İstər mətbəə çapı, istər qəzət jurnallar, istərsə də reklam üçün hazırlanan çap məhsulları geniş çeşiddədir. Bu gün istənilən mətbəə sizin arzunuza uyğun dizayn, ölçü, rəng, ideya yaratmağa qadirdir. Çap məhsullarda isə xidmətlər fərqli olduu kimi qiymətlər də mətbəələrə uyğun tənzimlənir və fərqlənir. Bu qiymət fərqliliyi istifadə olunan avadanlığın müasirliyindən, çapın növündən. ölçüsündən, dizayn və digər məqamlardan asılıdır. Bu səbəbdən ehtiyacınız olan məhsulu sifariş etmək üçün bir neçə mətbəəni araşdırmağı, qiymətlərlə tanış olub, özünüz müqaisə etməyinizi tövsiyə edərdik.

Diametr növünün seçilməsi

Çap məhsullarında diametr növünün seçilməsi məhsulun çeşidindən və ölçünün uyğunluğundan asılıdır. Arzu etdiyiniz məhsulun ölçüsü, yəni diametrin növünü seçməkdə diqqqətli olmalısınız.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir